Ont-moeten door te ontmoeten

Aanmelding en kennismakingsgesprek

Voor informatie over aanmelding kunt u contact opnemen met Michel ten Buuren of Willeke Siemerink.


Michel
is sociaal psychiatrisch verpleegkundige (BIG  09047869230) en op werkdagen bereikbaar via email; michel@assortimens.nl of 06-57576031.
Willeke is HBO Pedagoge en bereikbaar via email; willeke@assortimens.nl of 06-15344324. (maandag, dinsdag (even weken) donderdag en vrijdag)

Naar aanleiding van een telefonisch gesprek wordt een kennismakingsgesprek gepland. Tijdens de kennismaking zal gesproken worden over uw hulpvraag en de werkwijze van AssortiMens. Ook zal er aandacht zijn voor de aanmeldcriteria, de rol van de gemeente en de WMO-beschikking. Tijdens de kennismaking kunt u een indruk krijgen van de locatie, de aard van de activiteiten, de werkwijze, het personeel en ook van enkele deelnemers. In dit eerste contact zal niet de nadruk komen te liggen op uw problemen en klachten, maar meer op uw wensen, talenten en interesses. Als er een verwijzing van een andere zorginstantie is (woonbegeleiding, behandelaar of andere hulpverlener) zal informatie van de verwijzer ook wenselijk zijn. Natuurlijk is het mogelijk dat u bij de kennismaking een familielid, partner of hulpverlener meeneemt.

Het is belangrijk dat u zich thuis kunt voelen binnen onze organisatie en dat u het vertrouwen heeft dat u geholpen kunt worden door ASSortiMENS. Hiervoor is een kennismakingsgesprek vaak onvoldoende. Als de eerste indruk van beide kanten positief is zal er een vervolg kunnen komen door twee meeloopdagen. Ook deze meeloopdagen zijn vrijblijvend en bedoeld om elkaar beter te leren kennen. Soms is uw hulpvraag al besproken met een consulent van de gemeente en is er ook een beschikking afgegeven. Als de gemeente nog niet betrokken is, krijgt u advies om dit contact op te starten. Indien nodig zal een van onze medewerkers u helpen om contact met een consulent van de gemeente te maken. 

Formeel kan de begeleiding en hulp starten als er een definitieve beschikking van de gemeente is. Is dit bij de aanmelding nog niet duidelijk, dan zal gezamenlijk naar een passende oplossing worden gezocht en indien mogelijk een overbrugging worden gemaakt in afwachting van de beschikking.