Door minder te moeten, ontmoet je jezelf en anderen

Algemeen

AssortiMens biedt een breed scala van verschillende activiteiten en faciliteiten; bij binnenkomst tref je een sfeervolle "Mens-Cave" en huiskamer aan. Op de begane grond is ook een passende keuken- en kantine en een techniekwerkplaats / FabLab. Op de eerste verdiepingen zijn een atelier, een muzieklokaal, ruimte voor fotografie, studie en ontspanning.

Sinds medio 2018 is AssortiMens gevestigd in een prachtig groot pand aan de Parallelstraat 52 in Oldenzaal. Wij zijn ontzettende blij met de mogelijkheid om onze toekomstplannen te mogen realiseren op onze nieuwe locatie. En als "eerste bewoners" van een nieuwe woonwijk een mooie rol kunnen krijgen. 

De activiteiten vanuit de dagbesteding kunnen hulp bieden bij problemen op het gebied van dagritme, regelmaat, structuur, activiteiten en sociale participatie. Vaak gaan de klachten van mensen met autisme ook gepaard met stemmingsproblemen, sociale angsten, problemen in gedrag, problemen in de omgang met anderen, sociale isolatie of andere specifieke problemen.

AssortiMens werkt nauw samen met verschillende behandel- en begeleidingsinstellingen en bieden ook dagbesteding en begeleiding samen met individuele behandelingen.

 

Onze visie en missie

Visie

Stichting AssortiMens is een kleine en ondernemende zorgorganisatie die vanuit de “herstelvisie van GGZ Nederland”, hulp en begeleiding biedt voor volwassenen die een diagnose in het autisme spectrum hebben én chronische problemen in het dagelijkse leven ervaren.

Het vinden en bereiken van een evenwicht in het dagelijks leven met een gevoel van eigenwaarde en acceptatie. Door allerlei omstandigheden en/of ervaringen is deze balans vaak verstoord. Verwachtingen en druk van de deelnemer zelf, zijn directe omgeving of vanuit de maatschappij hebben veelal een belangrijke invloed (gehad).

Bij AssortiMens gaat aandacht uit naar de MENS met ASS (autisme spectrum stoornis). Acceptatie en respect zijn hierin de kernwaarden. Ruimte nemen en ruimte krijgen om rust en overzicht te behouden is erg belangrijk. Hij zal zo optimaal mogelijk ondersteund worden bij zijn beperkingen, klachten en de ervaringen die onder meer hebben geleid tot onder meer psychiatrische klachten. Deze steun is erop gericht om de talenten, interesses en mogelijkheden van de deelnemers vrij te maken. (empowerment).

 

Missie

Wij bieden passende dagbesteding die is gericht op het algemene welzijn van de deelnemer. Middels gestructureerde, maar ook vrije en creatieve bezigheden willen wij de deelnemer motiveren (om met ons) in beweging te komen. De activiteiten zijn gericht op stabiliteit en vinden van perspectief. Wij voegen in in de belevingswereld van de deelnemer en proberen aan te sluiten op zijn specifieke interesses of ze uit te dagen om met anderen op ontdekking te gaan.

We streven ernaar deskundige zorg te leveren die bijdraagt in de persoonlijke groei van de deelnemer. We zijn kleinschalig en willen dit ook blijven. Essentieel is de gemeenschapszin. Elkaar kennen en persoonlijke aandacht voor elkaar hebben. 

Onze zorgprofessionals (HBO en MBO agogisch geschoold) kunnen mee denken en mogelijk ook faciliteiten vinden en bieden om dit traject te ondersteunen. De samenwerking met het eigen netwerk van de deelnemer (gezin, vrienden en behandelteam) is hierin erg belangrijk. 

De Mens met Ass staat centraal

AssortiMens richt zich op mensen die chronische problemen ondervinden in het dagelijkse leven, welke voortkomen uit de diagnose ASS (autisme spectrumstoornis)

De kernwaarden van de stichting laten zich als volgt omschrijven:
  • De mens staat centraal met zijn talenten, interesses en voorkeuren, waarbij rekening gehouden wordt met zijn beperkingen.
  • AssortiMens biedt een groot assortiment aan ontspannende, innovatieve en technische activiteiten in een beschermde omgeving, voorzien van passende begeleiding.
  • De deelnemers ervaren steun en de activiteiten van AssortiMens sorteren effect in hun dagelijks leven. Handhaven en stabiliteit verkrijgen in het dagelijks leven is belangrijker dan ontwikkelen. Persoonlijke ontwikkeling en uitstroom (sorti) naar een andere reguliere sociaal maatschappelijke voorziening -of zelfs de reguliere arbeidsmarkt- is goed, maar niet het voornaamste doel.

Ontmoet ons team

Michel is initiatiefnemer en mede-oprichter van AssortiMens. Hij is naast directielid, sociaal psychiatrisch verpleegkundige van beroep. En heeft 30 jaar ervaring binnen verschillende settingen in de reguliere psychiatrische zorg. Michel is verantwoordelijk voor de algemene zaken en zorg. Hij geeft sturing aan de zorgbegeleiding en het waarborgen van de herstelvisie. Hij is een optimist met een realistische kijk. Hij is behendig om de kracht van "omdenken" te gebruiken. Daar waar anderen zijn vastgelopen, probeert hij de mogelijkheid te zoeken om in beweging te komen. Zijn creativiteit en flexibiliteit zijn ook herkenbaar binnen binnen de zorgvisie. Maar zeker ook in de werkplaatsen. Het is van vele markten thuis en werkt graag met de deelnemers in één van onze werkplaatsen.

Michel ten Buuren

"If plan A didn't work, the alphabet has 25 letters more. Stay cool."

Michel ten Buuren Mask

Edwin is mede-oprichter en tevens directielid van stichting AssortiMens De specifieke interesses van Edwin zijn een grote inspiratiebron voor de deelnemers van AssortiMens. Zijn knowhow en netwerk zijn van groot belang voor de activiteiten van AssortiMens. Edwin werkt drie dagdelen per week bij AssortiMens op locatie Studio13 (dinsdagavond, woensdag- en vrijdagochtend). Daarnaast werkt hij 3 dagen per week als onderzoeker en docent voor de opleiding Creative Technology op de Universiteit Twente. Ook weet hij tijd vrij te houden als beeldend kunstenaar en muzikant in zijn onderneming “Kunst- en Techniekwerk”.

Edwin Dertien

"Everything is under control"

Edwin Dertien Mask

Erwin is mede-oprichter en directielid van AssortiMens. Hij is als steun en toeverlaat van Michel en Edwin zeer belangrijk voor de stichting. Om de creativiteit en flexibiliteit van zijn collega's te waarborgen, zijn de gestructureerde kaders die Erwin biedt essentieel. Erwin werkt 4 dagen per week voor de stichting en is verantwoordelijk voor de administratieve, financiële en personele zaken. Erwin is financieel deskundig en heeft daarnaast bedrijfspsychologie gestudeerd. Sinds september 2019 zijn de taken voor Erwin uitgebreid. Hij volgt de opleiding Autisme-coach aan de Hogeschool Windesheim te Zwolle. Waar Erwin in de praktijk al zijn steentje bijdroeg in de begeleiding van onze deelnemers, zal hij dit nu met deze HBO opleiding ook theoretisch het kunnen onderbouwen.

Erwin van der Kamp

""Als je alles op een rijtje hebt, hoed je dan voor het domino-effect""

Erwin van der Kamp Mask

Willeke werkt vanaf november 2016 als zorgbegeleider bij AssortiMens. Zij is pedagoog van beroep en vanuit deze achtergrond is zij een belangrijke "spin in het web" van onze stichting. Willeke zoekt de aansluiting met onze deelnemers op het persoonlijke vlak. Individuele contact en coaching op andere gebieden van het dagelijks leven vallen onder haar werkzaamheden. Zij werkt op maandag, dinsdag (tot 13 uur), donderdag en vrijdag. Ze heeft ruim tien jaar ervaring in het werken met mensen met ASS. Ze vindt het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om te onderzoeken wat zijn of haar talenten zijn. Het luisteren tussen de regels door is een goed middel om deze kansen te creëren.

Willeke Siemerink

"Laat gaan wie je denkt te moeten zijn. Uiteindelijk word je toch wie je allang bent"

Willeke  Siemerink Mask

Janru is in 2015 bij Assortimens begonnen en werkt nu vier dagen per week als werkbegeleider op de locatie Studio13. "Na jaren in de ICT gewerkt te hebben geniet ik erg van de bijzondere manier waarop bij Assortimens ICT en techniek in bredere zin wordt gebruikt in de zorg", aldus Janru.
Janru steekt bij Assortimens behoorlijk wat tijd in het runnen van het Computerbank Oldenzaal project en de Autplacement afdeling. Op de Autplacement afdeling doen we projecten op verzoek van -, en in samenwerking met partner bedrijven.
Daarnaast gaat Janru in zijn vrij tijd graag op vakantie met zijn gezin en caravan.

Janru Kolstee

"Beloof niet meer dan je kunt waarmaken, maar maak meer waar dan je beloofd"

Janru Kolstee Mask

Elvira werkt sinds de verhuizing naar Oldenzaal bij AssortiMens. Haar werkzaamheden zijn ondersteunend aan het dagelijks leven op onze locaties. Naast de schoonmaakwerkzaamheden en mede organiseren van het huishouden, heeft zij ook een belangrijke sociale rol. Voor haar zijn de werkzaamheden met mensen met autisme nieuw. Zij heeft gemerkt dat vooroordelen makkelijke gemaakt zijn, maar in de afgelopen jaren kent zij ook de verhalen en ervaringen van onze deelnemers. Het heeft haar enorm geholpen om met een open blik te kunnen kijken. Vanuit haar vakgebied begrijpt ze dan ook goed dat "creatieve mensen nooit rommel maken, maar overal ideeën hebben liggen". Naast de werkzaamheden bij AssortiMens werkt ze ook bij de Plus Supermarkt in Denekamp.

Elvira Groeneveld

"Een opgeruimd huis is een opgeruimd hoofd"

Elvira Groeneveld Mask

Na een zeer succesvolle stage voor haar opleiding MBO Sociaal Werk, heeft Maury in de zomervakantie van 2019 ons team ondersteund. Vanaf januari 2020 werkt ze vrijwel full-time. Wij zijn overtuigd geraakt van haar kunde om een goede agoog te worden.
Ondertussen heeft zij in een zeer bizarre periode, waarin onder meer de gevolgen van het Coronavirus en ziekteopvang van collega's, haar kwaliteiten als zorgmedewerker en activiteitenbegeleider laten gelden. Haar ontspannen houding en ook haar structurerende manier van werken past zeer goed bij onze deelnemers. "Als Maury er is is het altijd gezellig". Collegiaal is zij een grote aanwinst en ook een vast waarde van ons team geworden. Maury is in 2021 gestart met de studie "Social Work" HBO in deeltijd.

Maury Bos

"Mensen met elkaar verbinden gaat makkelijker met ge-nietjes"

Maury Bos Mask

Berno heeft zich, nadat hij geconfronteerd werd met zijn pensioenleeftijd, begin september 2019 als vrijwilliger aan AssortiMens verbonden. Hij is een creatieve techneut met o.a. kennis van elektronica en fysica. Zijn loopbaan begon in 1977 bij de PTT (onderhoud telefooncentrales), gevolgd door werkzaamheden op het gebied van elektronica-ontwikkeling bij de Universiteit Twente (Technische Natuurkunde), Nedap Specials, Nefit (CV-ketels) en tenslotte tot mei 2019 bij Elster GmbH in Duitsland (verbrandingstechniek).
Sinds 2009 is hij de spil in een tweewekelijkse sociale ontmoeting genaamd "Work-Aut". Op woensdagavonden staat de ontmoeting en vrijblijvendheid centraal. Deze niet-geregisseerde gespreksavonden zorgen altijd voor gezelligheid en ontspanning.
Om na 42 jaar werken niet in een sociaal isolement te geraken, is Berno drie dagen per week actief binnen de Assortimens-omgeving, waarbij hij zelfgekozen technische en organisatorische uitdagingen aangaat die hem en enkele deelnemers bezig houden.

Berno Leerkotte

"Much of what once seemed impossible appears to be achievable"

Berno Leerkotte Mask

Menno Is sinds eind 2016 als vrijwilliger aan AssortiMens verbonden. Vanuit zijn achtergrond als muziekpedagoog geeft hij vorm en inhoud aan verschillende muzikale activiteiten waarbij het sámen musiceren een belangrijke plek heeft. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de band die één keer per week repeteert maar dat kan natuurlijk ook met zijn tweeën met piano, gitaar en/of zang, of bij hard-disk-recording op de computer. In zijn vele jaren ervaring als muziekdocent en als jeugdleider bij scouting is hij veel jongeren met ASS tegengekomen. Hij zag dat het reguliere onderwijs niet optimaal is ingericht voor deze doelgroep. AssortiMens is voor hem een mooie plaats om zijn ervaring in te zetten. Menno is, afhankelijk van de lopende projecten, meerdere dagdelen per week aanwezig.

Menno Kwakkestein

"Music is what feelings sound like"

Menno Kwakkestein Mask

Sinds 1 januari 2020 is Ans als medewerker zorgadministratie aan ons team verbonden. Haar werkzaamheden zijn ondersteunend aan de (zorg)administratie, dossierverwerking van de deelnemers, contacten onderhouden met instanties als de WMO, zorgorganisaties en dergelijke. Ans is al ruim 35 jaar werkzaam in de zorg. Zij is iemand die positief is ingesteld, kijkt waar de mogelijkheden liggen maar uitgaat van ieders eigen kracht en dit graag versterkt. Ans kent vanuit haar vorige functie AssortiMens als jaren en is erg blij dat zij hier nu deel van mag uitmaken.

Ans Schippers

"Als je iets goeds ziet, geef dan een compliment. Als je iets fouts ziet, bied dan je hulp aan"

Ans Schippers Mask

Debbie ondersteund ons team met haar creatieve mogelijkheden en haar kennis van ASS. Debbie is beeldend kunstenaar en heeft haar eigen atelier in Enschede. (https://debbievoerman.nl/)
Daarnaast heeft ze de opleiding Beroepskunstenaar in de Klas gedaan en de opleiding tot Autismecoach aan Windesheim in Zwolle. Ze is jaren werkzaam geweest als docent en studiebegeleider aan Saxion in Enschede. Debbie werkt op donderdagen en vrijdagen voor onze stichting.

Debbie Voerman

"Good art is not what it looks like, but what it does to us"

Debbie Voerman Mask

Jeroen is sinds de zomer van 2019 per toeval aan ons team toegevoegd. Toeval bestaat omdat zowel AssortiMens als Jeroen de dingen aangrijpen die ons onderweg toevallen. Jeroen is een veelzijdige man. Na een groot scala aan verschillende banen en werkgevers, is hij samen met zijn vriendin Silvia een "offline-markplaats-winkel" begonnen www.marktpleinoldenzaal.nl. Hij is ondernemend van geest. Houdt zich bezig met verzamelen, opknappen en verkopen van meest uiteenlopende spullen.
In de zomer heeft hij ons team ondersteund als oproepkracht. Dit is wederzijds zeer goed bevallen en werkt nu structureel op maandag en donderdag als werkbegeleider.

Jeroen van der Meer

"Instead of thinking outside the box, get rid of the box"

Jeroen van der Meer Mask

Pipijn heeft tijdens haar derde jaar van de studie Social Work stage gelopen bij Assortimens. Na deze geslaagde stage is ze blijven hangen voor vakantiewerk. Nu ze bezig is met het laatste jaar van de opleiding werkt ze op structureel op de dinsdagen en doet daarnaast regelmatig invalwerkzaamheden.


Pipijn Jellema

"Als je alles los laat ....... heb je twee handen vrij!"

Pipijn Jellema Mask

Liesbeth is hier vanaf december 2022 bezig, alweer een jaar wat gaat de tijd toch snel voegt ze hier aan toe.
Ze heeft het naar haar zin bij Assortimens ze vind het lekker afwisselend.
Ze kan haar ei goed kwijt door haar technische achtergrond. Het liefste is Liesbeth in de werkplaats met de deelnemers actief maar ze staat ook wel in de keuken te helpen.
Liesbeth heeft op de LTS in Oldenzaal de studie automontage afgerond waar ze een van de 2 dames was in de klas in 1976, hierna is ze naar Apeldoorn gegaan om verder te gaan met een opleiding ATS (Auto Technische School), ze is daar 2 jaar geweest.
Liesbeth is vervolgens naar de Hofstede MTS in Hengelo gegaan om de studie werktuigbouwkunde te gaan volgen en heeft deze succesvol afgerond. Ze weet ook veel over gereedschappen aangezien ze de nodige bijlessen voor gereedschapsleer gevolgd heeft. Ze geeft aan dat ze het het niet makkelijk vond voor een vrouw zich indertijd in een mannenwereld staande te houden.

Liesbeth Brons

"Als vrouw kun je prima je mannetje staan in de techniek"

Liesbeth Brons Mask

Jolinda Nijhuis

""

Jolinda Nijhuis Mask

Martijn is 33 jaar en woonachtig in Enschede. Afgestudeerd aan de UTwente Biomedische Technologie in 2015. Is rond de zomer 2023 gestart als vrijwilliger bij het fablab in Oldenzaal. Welke een onderdeel is van AssortiMens.

Martijn Schuurman

""

Martijn Schuurman Mask

Ruud is vanaf juni 2024 een dag in de week actief bij Assortimens. Hij is al lange tijd werkzaam op Saxion. Eerst als docent HBO-ICT en nu als docent Mechatronica. Toch kriebelt het sinds een aantal jaren en heeft Ruud er bewust voor gekozen om te minderen bij Saxion en daarnaast te kijken wat de wereld verder te bieden heeft.

Ruud is veelzijdig, creatief en mensgericht. In zijn vrije tijd prutst en knutselt hij veel. Zo heeft hij zelf vanaf niets een arcadekast gebouwd en maakt hij allerlei andere creatieve bouwsels zoals diorama’s en miniatuurhuisjes. Het leukst vind hij stiekem de dingen waarin techniek, creativiteit en spel gecombineerd kunnen worden zoals een slimme sjoelbak. Qua hobby’s doet hij ook nog aan improvisatietheater en als er dan nog tijd over is wandelt hij graag.

Bij Assortimens gaat hij zich bezighouden met het opzetten van programmeerworkshops en creatieve projecten begeleiden.

Ruud Greven

""

Ruud Greven Mask