We blijven open in Coronatijd. (18-12-2021) Ook tijdens deze Lockdown.

Dagbesteding in coronatijd

AssortiMens blijft open ook tijdens de "lockdown". (update zaterdag 18 december)

De coronamaatregelen raken ook de dagbesteding. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport publiceert een document "dagbesteding in Coronatijd" waarin zij uitleg geeft aan de uitzonderingsituatie die onder meer voor een dagbestedingsorganisatie geldt.
Download dit document van onze downloads

Gemeenten hebben de wettelijke opdracht om passende zorg en ondersteuning te bieden aan bewoners die onvoldoende zelfredzaam zijn of onvoldoende in staat zijn tot participatie. Om deze reden is de dagbesteding essentieel. De dagbesteding moet veilig zijn voor zowel cliënten als de medewerkers. De richtlijnen van het RIVM moeten daarom in acht worden genomen.

Belangrijk zijn de maatregelen om afstand te houden, handhygiëne en vooral thuisblijven bij klachten. In de wandelgangen dragen wij een mondmasker. AssortiMens is een besloten instelling en ontvangen alleen bezoek op afspraak. Wij hebben met onze deelnemers een grote inspanning geleverd om zoveel mogelijk onze activiteiten aan te kunnen bieden. Dat kan in ons gebouw en ook indien gewenst (deels) digitaal.

De sociale ruimtes zijn vanwege de corona-maatregelen extra ruim opgezet. 

Waar we normaliter met een grote groep aan tafel kunnen zitten voor koffie of gezamenlijke lunch, heeft nu elke grote tafel maar een paar zitplekken. De looppadden zijn verruimd en de ruimtes zijn functioneel aangepast. 

Onze kantoorruimtes zijn voor 1 op 1 gesprekken voldoende, echter als we gesprekken moeten voeren met meer personen kunnen we uitwijken naar een extra ruime gespreksruimtes. 

Er zijn grote beeldschermen geplaatst om elkaar te informeren, maar ook op werkplekken om "op afstand" toch samen te kunnen werken. En ook zijn er beeldbelmogelijkheden om met externen te kunnen overleggen. 

Ook hebben we besloten om enkele avonden per week open te zijn, hierdoor is er meer spreiding van deelnemers en kan onnodige drukte voorkomen worden. Tevens biedt de avondopenstelling ook de gelegenheid om in deze sociale moeilijke tijd wel iets meer actief te blijven. 

Blader door de slideshow voor meer foto's en indrukken van onze aanpassingen. 

De werkplaatsen zijn ook aangepast om vooral afstand-houden te kunnen waarborgen. 

Veel deelnemers komen voor specifieke activiteiten. Normaal is dit geen enkel probleem. Nu in coronatijd zorgt het voor extra aandacht voor werkruimte, looppaden en andere gelegenheden om afstand te kunnen houden.

De werkruimtes zijn om deze redenen soms drastisch veranderd. De techniekruimte is gesplitst. Hiervoor is het 3D-project verplaats naar een andere ruimte in het gebouw. Ook de indeling van de creatieve ruimte is aangepast. Dit geldt ook voor de muziekruimte. Waar normaal onze band op het podium speelt, maakt ze nu gebruik van de hele ruimte. 

De kantine is aangepast met beperkte zitplekken. En samen lunchen doen we nog wel, maar niet meer aan een vol gedekte tafel. Hiervoor is een eenvoudige lunch met buffet voor in de plaats gekomen. Waar we voor de crisis samen een warme maaltijd kookten, wordt nu het eten aangeboden in buffetvorm. Hiervoor is een bijzondere samenwerking ontstaan met de stationskeuken van onze collega van de Werkwijzer. Zij kunnen geen gebruik maken van het restaurant en koken nu hun geweldige maaltijden onder meer ook voor AssortiMens. 

Corona vraagt veel van ons allen. Gelukkig kunnen en mogen wij open blijven met de huidige aanpassingen. We zijn trots op elkaar dat we in deze moeilijke tijd samen actief kunnen blijven.