Door minder te moeten, ontmoet je jezelf en anderen

Strooifolder ASSortiMENS

Download de korte beschrijving van stichting ASSortiMENS (A6-formaat)

Folder Stichting AssortiMENS

download hier een algemene en uitgebreide folder van stichting AssortiMens

Herstelvisie GGZ Nederland

Download hier het visiedocument "Naar Herstel en Gelijkwaardig Burgerschap"

Algemene voorwaarden voor dienstverlening

Klachtenreglement

Privacyreglement

Protocol Deelnemersparticipatie

Enquete Cliententevredenheidsonderzoek - november 2021