Door minder te moeten, ontmoet je jezelf en anderen

Aanmelding en kennismakingsgesprek

Voor informatie over aanmelding kunt u contact opnemen met Michel ten Buuren of Willeke Siemerink.

Als voldaan wordt aan de aanmeldcriteria is er op dit moment geen wachttijd om in zorg te komen. 


Michel
is SPV-er en bereikbaar via email; michel@assortimens.nl of 06-57576031 (maandag, dinsdag, woensdag en donderdag), b.g.g. 06-15344324
Willeke is HBO Pedagoge en bereikbaar via email; willeke@assortimens.nl of 06-15344324. (maandag, dinsdagochtend, donderdag en vrijdag)

Naar aanleiding van een telefonisch gesprek wordt een kennismakingsgesprek gepland. Tijdens de kennismaking zal gesproken worden over uw hulpvraag en de werkwijze van AssortiMens. Ook zal er aandacht zijn voor de aanmeldcriteria, de rol van de gemeente en de WMO-beschikking. Tijdens de kennismaking kunt u een indruk krijgen van de locatie, de aard van de activiteiten, de werkwijze, het personeel en ook van enkele deelnemers. In dit eerste contact zal niet de nadruk komen te liggen op uw problemen en klachten, maar meer op uw wensen, talenten en interesses. Als er een verwijzing van een andere zorginstantie is (woonbegeleiding, behandelaar of andere hulpverlener) zal informatie van de verwijzer ook wenselijk zijn. Natuurlijk is het mogelijk dat u bij de kennismaking een familielid, partner of hulpverlener meeneemt.

Het is belangrijk dat u zich thuis kunt voelen binnen onze organisatie en dat u het vertrouwen heeft dat u geholpen kunt worden door ASSortiMENS. Hiervoor is een kennismakingsgesprek vaak onvoldoende. Als de eerste indruk van beide kanten positief is zal er een vervolg kunnen komen door twee meeloopdagen. Ook deze meeloopdagen zijn vrijblijvend en bedoeld om elkaar beter te leren kennen. Soms is uw hulpvraag al besproken met een consulent van de gemeente en is er ook een beschikking afgegeven. Als de gemeente nog niet betrokken is, krijgt u advies om dit contact op te starten. Indien nodig zal een van onze medewerkers u helpen om contact met een consulent van de gemeente te maken. 

Formeel kan de begeleiding en hulp starten als er een definitieve beschikking van de WMO of WLZ is. Is dit bij de aanmelding nog niet duidelijk, dan zal gezamenlijk naar een passende oplossing worden gezocht en indien mogelijk een overbrugging worden gemaakt in afwachting van de beschikking.

 

Clientondersteuning:

De cliëntondersteuner denkt met u mee hoe u de zorg die het beste bij u past, goed kunt organiseren. De cliëntondersteuning is vooral gericht op de versterking van uw positie, zodat u weloverwogen keuzes kunt maken over uw zorg. Een cliëntondersteuner staat naast u, denkt mee (los van alle partijen) en betrekt waar mogelijk uw sociale netwerk (bijvoorbeeld familie, mantelzorgers en vrijwilligers) bij het zoeken naar oplossingen. De cliëntondersteuner kent het zorgaanbod in uw buurt. 

Voor de WLZ kunt u zich gratis laten bijstaan door een onafhankelijk cliëntondersteuner. Voor regio het Zorgkantoor Twente verwijzen wij u naar de link van Menzis Zorgkantoor.

Ook voor de WMO is er gratis ondersteuning indien gewenst. Wie de cliëntondersteuning verzorgt, verschilt per gemeente. Het is daarom verstandig dit uit te zoeken via de link naar het zorgloket van uw gemeente.