Veelvuldige dagbesteding en sociale activering voor mensen met autisme

Studio13 - locatie Oldenzaal

In Oldenzaal maakt AssortiMens gebruik van de faciliteiten in een voormalig kantoorpand. Deze locatie is bij de start van stichting een uitstekende plek geweest. Op termijn zal gezocht moeten worden naar een definitieve locatie in Oldenzaal. Dit pand moet plaats maken voor woningbouw in de nabije toekomst.

Studio13 is een onderdeel van AssortiMens en kenmerkt zich als een mix van creatieve technologische toepassingen die ingezet worden om mensen met gespecialiseerde talenten in het autisme spectrum in beweging te brengen. Studio13 is geïnspireerd door het concept van het Fablab, een werkplaats ingericht voor digitale fabricage. Studio13 heeft een standaard Fablab uitrusting.

Deze bestaat uit een CNC foliesnijder, een 3D printer en een lasersnijder. Studio13 heeft als uitgangspunt om mensen in beweging te brengen door technologische uitdagingen en werkzaamheden. Binnen de werkplaats van Studio13 staat het creatieve ontwikkelproces centraal. De eigen wensen van deelnemers worden gestimuleerd en ondersteund. Binnen deze activiteiten is geen bedrijfsmatige productiedruk.

Autsite de Lutte - locatie Stal 't Hoefijzer

Aan de voet van de Tankenberg biedt een prachtige rustige boerderijomgeving de kans om “te werken aan ontspanning”. De grote boerenkeuken kenmerkt het “Twentse Noaberschap”. Er voor elkaar zijn, zonder voorwaarden of vooroordelen. AssortiMens is te gast op de manege “Stal ’t Hoefijzer”, van de familie Wolbert. Er is de mogelijkheid om de gastvrije boer te helpen met de meest voorkomende werkzaamheden op zijn terrein. Daarnaast is er een werkplaats waar gewerkt kan worden met ruwe materialen (hout, metaal).

Creatieve processen leiden soms tot zeer interessante processen en producten. Vaak zijn het initiatieven van de deelnemers zelf. De invulling die zij eraan willen geven is het belangrijkste. Centraal staat ook de grote boerenkeuken. De sociale momenten van samen koffiedrinken, wandelen, recreëren en ontspannen zijn essentieel. De middagmaaltijd en een wandeling in de natuur bieden ook mooie kans voor een goed gesprek. Genieten van de rust, de ruimte, de natuur en de ondersteuning van elkaar. Samen zijn en samenwerken is belangrijk.

Autplacement

Voor sommige deelnemers van AssortiMens zijn de reguliere dagbestedingsactiviteiten niet altijd passend. Een specifieke groep deelnemers heeft de wens geuit om meer met hun eigen talenten te kunnen doen in samenwerking met het bedrijfsleven. In 2016 is het initiatief van Autplacement gestart. Letterlijk betekent het “mensen met autisme een (werk)plek geven”.

De activiteiten zijn van hoogwaardig technische niveau. De kennis en kunde van deelnemers worden benut en gestimuleerd. Betekenisvol deelnemen op eigen niveau vergroot het gevoel van eigen waarde. Binnen het project wordt een arbeidssituatie gebruikt waarbij de zorgaspecten gewaarborgd blijven.