Veelvuldige dagbesteding en sociale activering voor mensen met autisme

AssortiMens in het kort

Stichting AssortiMens is een kleine en ondernemende zorgorganisatie die vanuit de “herstelvisie van GGZ Nederland”, hulp en begeleiding biedt voor volwassenen die een diagnose in het autisme spectrum hebben én chronische problemen in het dagelijkse leven ervaren.

Door de specifieke beperkingen zijn de deelnemers van AssortiMens niet (of nog niet) in staat om gebruik te maken van reguliere maatschappelijke voorzieningen (school, werk, begeleid werken, vrijwilligerswerk, arbeidsre-integratie en dergelijke).

AssortiMens is verhuisd met ingang van 1 mei 2018 naar Parallelstraat 52 (100 meter verder dan onze oude locatie).
Foto's van de verhuizing zijn te zien op facebook.com/assortimens
(klik op het icoon boven of onderaan deze pagina)

In de visie van AssortiMens is de cliënt een deelnemer. Hij zal zo optimaal mogelijk ondersteund worden bij zijn beperkingen, klachten en de ervaringen die onder meer hebben geleid tot onder meer psychiatrische klachten. Deze steun is erop gericht om de talenten, interesses en mogelijkheden van de deelnemers vrij te maken. (empowerment).

Dagbesteding kan hulp bieden bij problemen op het gebied van dagritme, regelmaat, structuur, activiteiten en sociale participatie. Vaak gaan de klachten van mensen met autisme ook gepaard met stemmingsproblemen, sociale angsten, problemen in gedrag, problemen in de omgang met anderen, sociale isolatie of andere specifieke problemen. Naast dagbesteding kan AssortiMens ook individuele begeleiding bieden.

Een indruk van AssortiMens

Zorg & Begeleiding

Als u vindt dat u ondersteuning nodig heeft, kunt u een beroep doen op de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Hiervoor is een beschikking van uw gemeente noodzakelijk. Een WMO consulent van de gemeente onderzoekt met u welke problemen u ervaart en welke hulp er voor u nodig is.

Dat kan een algemene voorziening zijn (mantelzorg, vereniging, vrijwilligerswerk) of een maatwerkvoorziening. Dagbesteding en individuele begeleiding is een maatwerkvoorziening conform de WMO.

Onze deelnemer krijgt hulp bij zijn specifieke problemen die voortkomen uit de diagnose autisme. De hulp die geboden wordt kan nodig zijn om mee te kunnen doen in de sociale maatschappelijke omgeving, het voorkomen van sociale isolatie en verminderen van zwaardere psychische zorg (minder behandelinterventies en mogelijk ook opname preventief).

Er is aandacht voor het krijgen en behouden van dagelijkse routine. De begeleiding richt zich ook op de communicatie en omgang met anderen, bij problemen in gedrag of flexibiliteit. Maar ook begeleiding om anderen beter te begrijpen en om samen te werken met anderen.

Aanmelden voor hulp en begeleiding

Voor informatie en overleg over aanmelding kan contact opgenomen worden met Michel ten Buuren.

Dit kan per mail, maar bij voorkeur telefonisch.

Team AssortiMens

Stichting AssortiMens is in februari 2013 opgericht door Michel ten Buuren, Edwin Dertien en Erwin Bos. Gezamenlijk vormen zij de directie van AssortiMens. In de afgelopen jaren is een klein multidisciplinair team gegroeid.

Ons team is opgebouwd uit enkele hulpverleners (HBO en agogisch geschoold) en enkele inhoudelijke werkbegeleiders (met specifieke vakkennis).

AssortiMens is een "Erkend Leerbedrijf" voor de opleiding "persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen" en "sociaal maatschappelijke dienstverlening".

Stichting AssortiMens wordt gecontroleerd door een Raad van Toezicht.

Visie en Missie

Binnen AssortiMens staat de mens met autisme centraal. Vanuit zijn ervaren beperkingen en problemen kan de deelnemer zijn eigen interesses en kwaliteiten inzetten.

Het “herstel-denken” maakt “de cliënt tot een deelnemer”. Een deelnemer met een eigen waardevolle inbreng. Hij brengt zijn interesses, talenten en kennis in, in een sociaal en activerend proces.

Deze visie maakt hem actief en ook medeverantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling. Hij wordt actief benaderd zodat het vinden van mogelijkheden, oplossingen en ontwikkelingen centraal komt te staan.

Het is onze missie dat de deelnemer ondersteund wordt om met zijn eigen kracht te herstellen en zich te ontwikkelen.