- Stichting AssortiMens - "Meer dan een Stichting"

AssortiMens in het kort

Stichting AssortiMens is een ondernemende kleine organisatie die vanuit de “herstelvisie van GGZ Nederland” ontspannende, creatieve, sociale en technologische activiteiten aanbiedt voor mensen met autisme.

AssortiMens combineert sociale activering en zinvolle dagactiviteiten met behandeling en begeleiding vanuit de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).


Stichting Assortimens = "meer dan een stichting"

Sometimes you want to go
Where everybody knows your name
And they're always glad you came
You want to be where you can see
Our troubles are all the same
You want to be where everybody knows your name

De essentie van de begeleiding is gericht op de talenten en mogelijkheden van de deelnemers waarbij rekening gehouden wordt met de beperkingen en moeilijkheden. Het faciliteren van een beschermde en vertrouwde omgeving waar iedereen geaccepteerd wordt zoals hij is.
Daarbij zal de deelnemer uitgedaagd worden zijn eigen interesses, wensen en dromen te gebruiken en waar mogelijk ook te ontwikkelen.


Naast alle activiteiten en ondersteuning die wij als stichting willen bieden, willen we vooral een organisatie zijn met saamhorigheid en respect voor elkaar. Wij zijn allen deelnemers en hebben allen onze eigenheid. We mogen zijn wie we willen zijn en veranderen in niet noodzakelijk. Voor iedereen is het belangrijk om een zinvolle betekenis te ervaren in het dagelijks leven en perspectief te hebben. Soms door een rol of functie, maar vooral door het gevoel "om ergens bij te horen".

Mooi verwoord in de songtekst van Gary Portnay (Cheers theme song)

Een indruk van AssortiMens

Zorg & Begeleiding

Als u vindt dat u ondersteuning nodig heeft, kunt u een beroep doen op de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Hiervoor is een beschikking van uw gemeente noodzakelijk. Een WMO consulent van de gemeente onderzoekt met u welke problemen u ervaart en welke hulp er voor u nodig is.

Dat kan een algemene voorziening zijn (mantelzorg, vereniging, vrijwilligerswerk) of een maatwerkvoorziening. Dagbesteding en individuele begeleiding is een maatwerkvoorziening conform de WMO.

Onze deelnemer krijgt hulp bij zijn specifieke problemen die voortkomen uit de diagnose autisme. De hulp die geboden wordt kan nodig zijn om mee te kunnen doen in de sociale maatschappelijke omgeving, het voorkomen van sociale isolatie en verminderen van zwaardere psychische zorg (minder behandelinterventies en mogelijk ook opname preventief).

Er is aandacht voor het krijgen en behouden van dagelijkse routine. De begeleiding richt zich ook op de communicatie en omgang met anderen, bij problemen in gedrag of flexibiliteit. Maar ook begeleiding om anderen beter te begrijpen en om samen te werken met anderen.

Aanmelden voor hulp en begeleiding

Voor informatie en overleg over aanmelding kan contact opgenomen worden met
Michel ten Buuren of Willeke Siemerink.

Dit kan per mail, maar bij voorkeur telefonisch.

Team AssortiMens

Stichting AssortiMens is in februari 2013 opgericht door Michel ten Buuren, Edwin Dertien en Erwin Bos. Gezamenlijk vormen zij de directie van AssortiMens. In de afgelopen jaren is een klein multidisciplinair team gegroeid.

Ons team is opgebouwd uit enkele hulpverleners (HBO en agogisch geschoold) en enkele inhoudelijke werkbegeleiders (met specifieke vakkennis).

AssortiMens is een "Erkend Leerbedrijf" voor de opleiding "persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen" en "sociaal maatschappelijke dienstverlening".

Stichting AssortiMens wordt gecontroleerd door een Raad van Toezicht.

Visie en Missie

Binnen AssortiMens staat de mens met autisme centraal. Vanuit zijn ervaren beperkingen en problemen kan de deelnemer zijn eigen interesses en kwaliteiten inzetten.

Het “herstel-denken” maakt “de cliënt tot een deelnemer”. Een deelnemer met een eigen waardevolle inbreng. Hij brengt zijn interesses, talenten en kennis in, in een sociaal en activerend proces.

Deze visie maakt hem actief en ook medeverantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling. Hij wordt actief benaderd zodat het vinden van mogelijkheden, oplossingen en ontwikkelingen centraal komt te staan.

Het is onze missie dat de deelnemer ondersteund wordt om met zijn eigen kracht te herstellen en zich te ontwikkelen.